Luxury Cruise Tại Hy Lạp

Dự án tàu du lịch sang trọng của Hy Lạp, thông qua các đại lý của công ty kiểm tra nghiêm ngặt của chúng tôi, các sản phẩm của chúng tôi không chỉ tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn châu Âu, và có thể thích ứng với khí hậu biển, quản lý bán hàng của chúng tôi trong một giai đoạn của dự án sau khi quá trình cài đặt và gỡ lỗi nhân trên mặt đất, đồng ý về thỏa thuận hợp tác lâu dài sau đó, dự án này là trên một tàu du lịch lần đầu tiên chúng tôi thực hiện các dự án mới, đó là một thách thức mới cho công ty và mang tính đột phá của chúng tôi, thực hiện thành công sẽ đánh dấu thương hiệu FUJIZY chính thức nhập vào thị trường châu Âu.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật