Giấy chứng nhận-For châu Âu CE

Giấy chứng nhận-For châu Âu CE

Tất cả các sản phẩm của công ty chúng tôi là phù hợp với giấy chứng nhận CE. Các "CE" mark là nhãn hiệu chứng nhận bảo mật được coi là một hộ chiếu cho các nhà sản xuất để mở và nhập thị trường châu Âu. CE là viết tắt của sự hiệp nhất châu Âu. Trên thị trường eu, "CE" mark là nhãn hiệu chứng nhận bắt buộc. Cho dù đó là sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp trong eu hoặc các sản phẩm được sản xuất bởi các nước khác, để lưu thông tự do trên thị trường eu, các "CE" mark phải được gắn liền với chứng minh rằng sản phẩm tuân thủ các yêu cầu cơ bản của chỉ thị eu " phương pháp mới điều phối kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa".


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật